DHKT

Thông báo Vv dời lịch các lớp kỹ năng mềm và lịch thi học kỳ II năm học 2019 - 2020 do dịch cúm virus Corona

27/07/2020

Thông báo Vv dời lịch các lớp kỹ năng mềm và lịch thi học kỳ II năm học 2019 - 2020 do dịch cúm virus Corona, Trường Cao đẳng Kinh tế Kế hoạch Đà Nẵng

* Các lớp kỹ năng mềm, các hoạt động khác có lịch trong tuần cũng dời lại một tuần theo thông báo này.