DHKT

Ths Nguyễn Thị Duy Phương

22/02/2021
 

Ảnh đại diện

Thông tin các nhân


Nguyễn Thị Duy Phương

 

Họ và tên: Nguyễn Thị Duy Phương

Ngày tháng năm sinh: 12/09/1976

Quê quán: Điện Hoà – Điện Bàn – Quảng Nam

Nơi sinh: Đà Nẵng

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành: Quản trị kinh doanh

Học vị, học hàm: Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh năm 2008 tại Đại học Kinh tế Đại học Đà Nẵng

Bộ phận công tác: Khoa Kế hoạch Quản trị

Công việc đảm nhiệm: Giảng dạy Quản trị tài chính doanh nghiệp, Quản trị sản xuất, Quản trị chiến lược, Nghiệp vụ lễ tân, Nghiệp vụ buồng

Điện thoại: 0914048875

Email: ntdphuong76@gmail.com


QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

1. Từ năm 1999 đến nay: Giảng viên khoa Kế hoạch Quản trị


KHEN THƯỞNG

1.Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2009,2010,2011,2012

2. Chiến sĩ thi đua cấp Bộ, Bằng khen Bộ trưởng năm 2012.