DHKT

Chương trình đào tạo bậc cao đẳng

11/11/2016

Bậc Cao đẳng: đào tạo các ngành và chuyên ngành

I. Kế toán       

     Kế toán tổng hợp
     Kế toán Doanh nghiệp
     

II. Quản trị kinh doanh         

     Kế hoạch – Đầu tư     
     Quản trị Marketing
     Quản trị doanh nghiệp    
     Quản trị kinh doanh du lịch lữ hành
     
III. Tài chính – Ngân hàng 

     Ngân hàng
     Tài chính doanh nghiệp
    
IV. Tiếng Anh         

  Tiếng anh thương mại
  Tiếng anh du lịch

 

V. Hệ thống thông tin quản lý         

    Tin học quản lý
    
VI. Dịch vụ pháp lý    
     

   Dịch vụ pháp lý (Pháp luật)

 

VII. Công nghệ thông tin  

     Công nghệ thông tin
     Lập trình máy tính

VIII. Quản trị khách sạn 

     Quản trị khách sạn
     Quản trị lễ tân
     Quản trị buồng phòng